Şölen'de Çalışmak
Seçme ve Yerleştirme
Şölen'in dinamizmine, yenilikçiliğine ve motivasyonuna uyum sağlayacak, heyecanına ortak olacak en doğru adayları belirlemeyi ve işe almayı amaçlıyoruz. İşe alım sürecinde bütün adaylarımız, pozisyona göre fonksiyonel yetkinliklerinin yanı sıra “Yenilikçilik ve Yaratıcılık, Başarı ve Sonuç Odaklılık, Analitik Düşünme” gibi temel yetkinliklerimiz ile değerlendirilmektedir. Yetkinliklerin beraberinde adayların mesleki ve teknik bilgileri de ölçülmektedir. Kurum kültürü ve değerlerimize uygunluk, sürecin tümünde dikkate aldığımız en önemli kriterlerdir.

Mülakata davet edilen adaylara ilgili pozisyonlar için İngilizce Seviye Tespit Sınavı, Kişilik Envanteri, Genel Yetenek Testleri ve Yetkinlik Bazlı Mülakat uygulanmaktadır. İnsan Kaynakları Departmanı tarafından mülakat süreci olumlu olarak değerlendirilen adaylara, ilgili müdür ve direktör seviyesinde “Teknik Bazlı Mülakat” gerçekleştirilmektedir.

Şölen ile Farklı
"Şölen ile Farklı" projemizde, AR-GE’den, pazarlamaya, üretimden ihracata, finanstan iletişime her alanda Şölen ailesinin üyesi olan arkadaşlarımızın hikayelerini dinliyoruz.
Performans ve Kariyer Yönetimi
Çalışanlarımızın iş sonuçları, Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi kapsamında değerlendirilmektedir.

Performans Yönetimi Süreci üç temel aşamadan oluşmaktadır;

Planlama ve Hedef Belirleme Dönemi
Ara Değerlendirme (Geribildirim) Dönemi
Yılsonu Değerlendirme Dönemi

Performans sürecinin çıktıları, eğitim ve gelişim, ücret yönetimi, kariyer yönetimi gibi diğer kritik insan kaynakları süreçlerine girdi sağlamaktadır.
Eğitim
Şölen’de eğitimler, yetkinlikler ve fonksiyonel beceriler göz önünde bulundurularak çalışanın profesyonel gelişimine katkı sağlayacak, kariyer planını destekleyecek ve iş performansını arttıracak şekilde planlanmaktadır. Hayat boyu gelişim felsefesinden yola çıkılarak hızlı tüketim sektörünün değişen iş koşullarına, dinamik yapısına uygun, çalışan ve kurum için fark yaratacak teknik ve davranışsal gelişim eğitimleri organize edilmektedir.
Proje Ortaklıkları
Geleceğe yönelik büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmek adına inovasyonu ve yaratıcılığı destekleyen bir şirket olarak, çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak görüyor, onlara ilham veren ve onları gelişimleri konusunda destekleyen bir iş ortamı sağlıyoruz.

Çalışanlarımızın; değişimi kucaklayan ve gelişme fırsatları sunan bir şirkette, yaratıcı fikirlerin ve her birime ayrı ayrı katkı sağlayan projelerin doğduğu bir ortamda çalışmasına yardımcı oluyoruz. Bu amaçla, bazı uygulamalarımızla ve aynı zamanda dış kaynaklarla iş birliği ile hem çalışanlarımıza hem de şirketimize fayda sağlayacak fırsatlar yaratmak için çalışıyoruz.

Harvard Business School’un Field Immersion Proje Ortağı Seçildik
Şölen, dünyanın işletme alanında önemli eğitim kurumlarından Harvard Business School (HBS) ile stratejik bir iş birliğine imza atarak “Field İmmersion Projesi”nin ortağı oldu.

Dünyanın 15 farklı ülkesinde iş dünyasından önemli ortaklarla yürütülen çalışmada HBS’da eğitim gören yüksek lisans öğrencileri, Şölen için yeni iş geliştirme ve pazarlama projelerine yönelik öneriler hazırladı. Şölen yöneticilerinin deneyimlerinden faydalanma fırsatı yakalayan öğrenciler, Mayıs ayında sunumlarını gerçekleştirdi. Kendi sektöründe seçilen tek şirket olan Şölen, proje kapsamında HBS’dan altı öğrenciyi bir hafta boyunca ağırladı.
İş Başvuru Formu
CV Ekle