belge sertifikalarimiz
Belge ve
Sertifikalarımız
Helal Gıda Üretimi

Tutkuyla, en yenilikçi, en lezzetli ürünleri tüketiciye sunmak için büyük bir motivasyonla çalışan Şölen olarak bugüne kadar yaptığımız her şeyi, ‘Şölen farklı yapar’ diyerek başardık. Hem insan kaynağına, hem de tesislerine ve yeni teknolojilere düzenli olarak yatırım yapmaktayız. 30 yılı aşkın deneyimimizin güvencesiyle pazara sunduğumuz bütün ürünleri, en yüksek teknolojik imkanlar kullanarak ve ileri gıda standartları uygulamaları ile üretiyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana Kalite Yönetim ve Gıda Güvenliği Yönetim standardı ile ilgili tüm belgeleri bünyemizde bulundurarak çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

Üretim alanındaki personelimiz doğrultusunda, ürünlerimizi sıfır hata ile ulaştırabilmek için gerekli tüm hijyen koşullarının sağlandığı ortamlarda çalışıyoruz. Bugün 200’ün üzerinde ürün çeşidini, 120’yi aşkın ülkeye ihraç eden bir marka olarak, ürünlerimizdeki hammaddelerin tamamını Helal Sertifikalı güvenilir kurumlardan temin etmekte, tesislerimizde helal üretim koşullarına uygun üretim yapmaktayız.

Helal gıda sertifikalarımızı görüntülemek için tıklayınız.

Helal uygunluk sertifikalarımızı görüntülemek için tıklayınız.

 

Çevre, Enerji Ve İSG Politikamız

ŞÖLEN olarak;

Sağlıklı, güvenli, enerji verimliliğini esas alan, çevreye duyarlı bir çalışma ortamı ile "sıfır iş kazası" koşullarına ulaşıp sürekliliğini sağlamak için aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz:

 • Ulusal ve uluslararası; iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi ve enerji verimliliği standartlarına uymak,
 • Enerjiyi azami verimlilik ile kullanmak, doğal kaynak kullanımını azaltma ve yenilenebilir kaynaklardan tedarik etme stratejisini esas almak,
 • Çalışanlarımızı, müşterilerimizi, yüklenicilerimizi, ziyaretçilerimizi ve tedarikçilerimizi iş sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı ve verimli enerji kullanımı konularında bilinçlendirmek,
 • Sürekli iyileştirme prensibine dayalı bir iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji verimliliği yönetim sistemi kurmak,
 • Emniyetli bir çalışma ortamı yaratarak bunun devamlılığını sağlamak, çalışanların meslek hastalıklarına yakalanmalarını önlemek,
 • Sıfır kaza hedefine ulaşmak adına gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlamasını önlemek,
 • Doğaya salınan gazları, atıkları, doğal kaynak tüketimini en az seviyeye indirmek ve mevcut enerji kaynaklarını doğaya zarar vermeden en verimli şekilde kullanmak,
 • Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler, planlanan yatırımlar ve faaliyetlerde çevreyi korumak ve enerji verimliliğini ön planda tutmak,
 • Risklerin azaltılması, güvenli, sağlıklı bir çevre ve çalışma ortamının sağlanması için tüm riskleri değerlendirip, gereken tüm eğitim ve önlemleri alarak, çalışanların, işletmenin ve üretimin güvenlik ve sağlığını gözetmek,
 • Çevresel performansı iyileştirmeye yönelik hedeflerin belirlenmesi, aksiyonların alınması, yeni yatırımlarımızda çevresel etkileri değerlendirici faaliyetlerde bulunmak,
 • Daha sürdürülebilir bir gelecek için sera gazı emisyonlarını, karbon ayak izini, su ayak izini ve katı atıkları azaltıcı faaliyetlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Çoban