bilgi toplumu hizmetleri
Çerez Politikası

Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik PolitikasıA. KULLANICI SÖZLEŞMESİ


1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren bir anonim şirket olan, Gaziantep Ticaret Odası’na 14585 sicil numarası ile kaydedilmiş bulunan ve merkezi 4. Organize Sanayi Bölgesi 83412 No’lu Cadde No:4 Şehitkamil – Gaziantep adresinde bulunan ŞÖLEN Çikolata Gıda San. Ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle kısaca "ŞÖLEN" olarak anılacaktır) ile www.solen.com.tr internet sitesi (Bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) kullanıcısı (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, kullanıcının İnternet Sitesi’ni kullanmasına yönelik olarak düzenlenmiştir.

(ŞÖLEN ve Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)


2. Tanımlar


Bu sözleşmede yer alan;

“ŞÖLEN”, ŞÖLEN Çikolata Gıda San. Ve Tic. A.Ş.’yi,

“İçerik”, İnternet Sitesi’nde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resmi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri,

“Kullanıcı”, Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek İnternet Sitesi’nde yer alan içerikler, uygulamalar ve hizmetten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri,

“Hizmet”, İnternet Sitesi’nde kapsamında ŞÖLEN tarafından kullanıcıya sunulacak gıda hizmetini/hizmetlerini,

“Sözleşme”, işbu Kullanıcı Sözleşmesini,

“Taraflar”, ŞÖLEN ve kullanıcıyı,

“İnternet Sitesi”, www.solen.com.tr alan adı ve diğer alt alan adlarından ulaşılabilen, ŞÖLEN’in Sözleşme ile kapsamı belirlenen gıda hizmetlerini sunduğu diğer internet sitelerini ifade eder.


3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı


3.1 İşbu Sözleşme gıda sektöründe faaliyet gösteren ŞÖLEN’in kullanıcıya sunacağı hizmete ilişkin olarak ŞÖLEN’in ve Kullanıcıların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Kullanıcı, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikasını” okuyup onaylamadan, sonraki adımlara geçemeyecektir.

3.2 Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul ederek, vereceği bilgilerin, İnternet Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan eder.


4. Hizmet Kullanım Koşulları


4.1 İnternet Sitesi üzerinden hizmet almak isteyen kişi, istenilen bilgileri girmeden işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olamaz. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.

4.2 Kullanıcılar, ŞÖLEN İnternet Sitesi’ni sadece kişisel kullanımları için ziyaret etme, görüntüleme ve sitenin sayfalarını sadece kişisel kullanımları için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduklarını kabul ederler.


5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


5.1 ŞÖLEN’in Hak ve Yükümlülükleri


5.1.1 Şölen Çikolata Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, kişisel verilerin yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korunması için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerin alınması ve gerekli sistemsel erişim ve veri erişim kontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontrollerin uygulanması sağlanmaktadır.

5.1.2 ŞÖLEN herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve kullanıcılara ayrıca bildirim yapmaksızın sözleşmede tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, İnternet Sitesi’nde yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girerek, Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ndeki hizmetten yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

5.1.3 ŞÖLEN, hizmeti yasal zorunluluk bulunmaması kaydı ile verip vermemekte serbest olup, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden, İnternet Sitesi’nde sunulan hizmeti ve içerikleri bazı ek koşullara bağlama, İnternet Sitesi kapsamındaki Hizmetler’i, siteyi geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirebilme, tamamen durdurma, sisteme yüklenen üçüncü kişilere ya da tarafınıza ait olsun bütün bilgileri ve içerikleri erişime kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Bundan dolayı ŞÖLEN’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.1.4 ŞÖLEN, Kullanıcı tarafından ŞÖLEN’e iletilen veya İnternet Sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5 İnternet Sitesi üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka internet sitelerine, dosyalara, içeriklere ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, ŞÖLEN tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri İnternet Sitesi’ne gönderen kişilerin sorumluluğundadır.

5.1.6 ŞÖLEN İnternet Sitesi’nden yüklenen dosyalarda virüs ya da benzeri zararlı özellikler bulunmadığını, İnternet Sitesi’nin hatasız ve kesintisiz olacağını ve/veya hizmetin kullanılmasından beklenebilecek sonuçları garanti ve taahhüt etmemekte olup; İnternet Sitesi’nin kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, nakilde gecikme, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve kullanıcıların işlem ve fiillerinden ve sair eylemlerinden, bu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.


5.2 Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri


5.2.1 Kullanıcının vereceği bilgilerin doğruluğunu ŞÖLEN’in teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk kullanıcıda olup, Kullanıcı, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2 Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.3 Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, İnternet Sitesi’nde yer alan ŞÖLEN ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, İnternet Sitesi’nin tamamı veya bir kısmını başka bir internet sitesinde ŞÖLEN’in izni olmadan kullanmayacağını ve ŞÖLEN’in yazılı izni olmadan İnternet Sitesi’ne bağlantı (link) vermeyeceğini, ŞÖLEN ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, İnternet Sitesi’ni yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.


6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI


6.1 Kişisel veriler, ŞÖLEN tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir:

Web sitesini ziyaret edenlerin;

 • Tüketicilerden gelen sorular, talep, öneri ve şikâyetlerle ilgilenilmesi ve yönetilmesi ve etkin müşteri hizmeti sunulabilmesi,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Kişisel veri sahipleriyle yapılan görüşmelerin hizmet/işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla kaydedilmesi,
 • Hizmet memnuniyetinin kontrolü için müşterilerle iletişime geçilmesi
 • Çerez bilgileri kullanılarak, iletişim ve hedefli reklamların yanı sıra ürün önerilerin sunulması
 • Web sitelerinin trafik ve kullanım verilerinin analiz edilmesi, bu analizlerin kullanıcı deneyimini ve site performanslarını iyileştirme çalışmalarında kullanılması

Çalışan adaylarının ve ilgili referansların;

 • Açık iş pozisyonları için uygun adayın belirlenebilmesi,
 • Adayların referans kontrolünün yapılabilmesi,
 • İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin yürütülme

Müşterilerin/İş Ortaklarının/Tüketicilerin;

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hediye veya promosyon verilmesi, çekiliş veya yarışmalara dahil edilmesi,
 • Tüketici ilgi alanlarının, isteklerinin ve değişen ihtiyaçlarının anlaşılması, değerlendirilmesi, web sitesinin, mevcut ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve / veya yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve marka itibarının iyileştirilmesi
 • Organizasyonların düzenlenmesi, müşterilerin davet edilmesi, organizasyonlara katılımın takip edilmesi, organizasyon için gerekli rezervasyon işlemlerinin yapılması,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Tedarikçilerin/Taşeronların ve çalışanlarının;

 • Tedarikçilere/taşeronlara ödemelerin takip edilmesi, finansal durumların kontrol edilmesi, ücretlendirme, faturalandırma vb. işlemlerin yönetilmesi,
 • Hediye veya promosyon verilmesi, çekiliş veya yarışmalara dahil edilmesi,
 • Organizasyonların düzenlenmesi, müşterilerin davet edilmesi, organizasyonlara katılımın takip edilmesi, organizasyon için gerekli rezervasyon işlemlerinin yapılması
 • Mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • ŞÖLEN’nin hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması ev sözleşme yönetiminin yürütülmesi,

Distribütörlerin ve çalışanlarının;

 • Ödemelerin takip edilmesi, finansal durumların kontrol edilmesi, ücretlendirme, faturalandırma vb. işlemlerin yönetilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Çağrı Merkezine ulaşanların;

 • ŞÖLEN’ne telefonla, elektronik araçlarla veya başka bir kanal ile ulaşan kişilerin kimliğinin doğrulanması,
 • İç eğitim ve kalite güvence amaçlarının sağlanması,
 • Tüketicilerden gelen soru, talep, öneri ve şikâyetlerle ilgilenilmesi, yönetilmesi, araştırılması ve etkin müşteri hizmeti sunulabilmesi,
 • Tüketici ilgi alanlarının, isteklerinin ve değişen ihtiyaçlarının anlaşılması, değerlendirilmesi, mevcut ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve / veya yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,
 • İletişim ve hedefli reklamların yanı sıra ürün önerilerin sunulması,

6.2 ŞÖLEN ayrıca çevrimiçi gezinme, arama ve satın alma davranışları hakkındaki bilgileri ve marka iletişimleri ile olan etkileşimleri, belirli ortak özelliklere sahip, bireysel kimliklerin ayırt edilemeyeceği gruplar oluşturarak saklayabilmekte veya bu grupları oluşturarak saklayan dijital platformların verilerini reklam faaliyetleri amacıyla kullanabilmektedir.


7. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ


7.1 ŞÖLEN Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kanun’un 12. Maddesi gereğince kişisel verilerin yetkisiz kişilerce işlenmesi ve erişilmesini engellemek amacıyla gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almayı taahhüt etmektedir. Bu bağlamda bilgi güvenliği kontrolleri kişisel verilerin korunması kapsamında da temel alınmakta ve işletilmektedir.

7.2 Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına ŞÖLEN’nin faaliyet gösterdiği tüm yerleşkelerinde fiziksel ve çevresel güvenlik çerçevesinde kontrollerin iyileştirilmesi sağlanmakta, çalışan ve tedarikçilerin kişisel verilerin korunması hususunda görev ve sorumluluklarının konu edildiği farkındalık programları hazırlanmaktadır. İdari yöntemlerle birlikte teknik güvenlik kontrollerinin uygulanması konusuna da önem verilmektedir. Bu kapsamda her türlü erişim için yetki ve onay mekanizmaları kurulmakta, düzenli olarak gözden geçirilmekte ve yapılan işlemlerin kayıt altına alınması sağlanmakta, sistemlerde oluşabilecek zafiyetlerin belirlenebilmesi için periyodik denetimler yapılmakta, verilerin aktarımı sırasında yetkisiz erişimini engellemek üzere kriptografik yöntemler kullanılmakta, yaşanabilecek olan güvenlik olayları için risk analizleri gerçekleştirilmekte ve meydana gelen güvenlik olayları kayıt altına alınarak çözümlenmektedir.


8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI


8.1 ŞÖLEN’nin yürüttüğü faaliyetler ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler aşağıdaki taraflar ile paylaşılabilmektedir.

 • İdari amaçların yerine getirilmesi için ŞÖLEN’nin yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ile
 • Koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması amacıyla ŞÖLEN bünyesindeki iş birimleri ve fabrikalar ile
 • ŞÖLEN bünyesince kullanılmakta olan teknolojik sistemlere destek sağlayan firmalar ve bu kapsamdaki sistem yöneticileri ile
 • Müşteri memnuniyeti, marka itibarı vb. amaçlar kapsamındaki araştırma firmaları ve kampanya/promosyonlar kapsamındaki ajanslar ile
 • İşe alım hizmeti kapsamında İnsan Kaynakları firmaları ile
 • Hukuk ve uyum faaliyetlerinin yürütülebilmesi için hukuk müşaviri ile
 • Ödemeler ve faturalandırma süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ödeme firması, vergi dairesi, bankalar, denetim firmaları ve kamu otoriteleriyle,
 • Taleplerin/şikâyet/önerilerin değerlendirilebilmesi, ŞÖLEN web sitelerini barındıran veya işleten, verileri analiz eden, müşteri hizmetleri sunan ve ŞÖLEN namına hizmet veren üçüncü taraflar ile
 • Sponsorlar, reklam verenler, reklam ağları, reklam sunucuları, sosyal medya ağları ve analitik şirketleri veya pazarlama, tanıtım, veri zenginleştirme ile ilgili diğer üçüncü taraflar ile
 • İş devirleri sırasında veya yeni iş alanları alım satımında kişisel veriler ilgili üçüncü taraflar ile paylaşılabilmektedir.
 • Yasal zorunluluklardan dolayı ilgili yasal merciler ile aşağıdaki amaçlarla paylaşılabilmektedir.
 • İlgili bir yasanın gerektirdiğinin iyi niyetine inanıldığında,
 • Hükümet yetkililerinin soruşturma yürütmesi talebi üzerine;
 • Uygulanabilir politikaları doğrulamak veya uygulamak için;
 • Dolandırıcılık veya herhangi bir teknik veya güvenlik açıklarını tespit etmek ve korumak için;
 • Acil bir duruma cevap vermek için;
 • ŞÖLEN’e ait web sitelerini, ŞÖLEN veya kamuya ait üçüncü tarafların haklarını, mülkünü, güvenliğini korumak amacıyla.

9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ


9.1 Kişisel veriler ŞÖLEN bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu bildirimde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, ŞÖLEN tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


10. Fikri Mülkiyet, Telif Hakları


10.1 İşbu İnternet Sitesi’nin yazılıma dair her türlü hakkı; İnternet Sitesi’nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ŞÖLEN’e aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya İnternet Sitesi’ndeki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda kullanıcıya hiç bir hak vermez. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞÖLEN’in, İnternet Sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

10.2 İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler ya da siteye ilişkin her türlü veri tabanı, yazılım, görsel materyal ŞÖLEN’in yazılı izni olmadan ticari amaçlarla kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, değiştirilemez, dağıtılamaz ve / veya aktarılamaz. İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde ŞÖLEN’in yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz. ŞÖLEN’in yazılı izni olmadıkça İnternet Sitesi’ne link verilemez.

10.3 Telif hakkına konu olan tasarım, resim, veri tabanı, dosya, unvan, işletme adı, marka, patent, logo, metin, görsel ve işitsel imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarını, açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan kullanıcıların İnternet Sitesi’ne erişim ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanım hakları iptal edileceği gibi bu tür kullanımın tespiti halinde her türlü yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.


11. Sorumluluklar


11.1 ŞÖLEN, İnternet Sitesine girilmesi, sitede yayımlanan bilgilerin ve diğer verilerin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

ŞÖLEN, yukarıda belirtilen durumlarla sınırlı kalmaksızın, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, internet sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ŞÖLEN, internet sitesinde yer alan bilgilerin güncel ve geçerli tutulması için azami gayreti sarf etmektedir. ŞÖLEN’in ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin tüm yükümlülükleri, bunların tabi oldukları sözleşmelerde belirlenmiş olup, internet sitesinde bulunan hiçbir şey söz konusu sözleşmeleri değiştiriyor olarak yorumlanamaz. ŞÖLEN ayrıca, internet sitesindeki malzemelerin, yazılımın veya hizmetlerin doğruluğunu ve eksiksiz olduğunu garanti etmez. ŞÖLEN Çikolata AŞ internet sitesindeki verilerde ve hizmetlerde veya ürünlerde ve fiyatlarında önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

11.2 İnternet Sitesi üzerinde Kullanıcı tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, İnternet Sitesi’ni kullanırken, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması, İnternet Sitesi altyapısına makul olmayan ve orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapılması, İnternet Sitesi’ne yetkisiz bağlanılması ve İnternet Sitesi’nin yetkisiz kullanılması gibi nedenler ile gerek ŞÖLEN gerekse de üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat Kullanıcı’ya ait olacağını, Kullanıcı; İnternet Sitesi’nin haksız ve hukuka aykırı kullanılmasından dolayı ŞÖLEN ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin edeceğini, bu sorumluluklar nedeni ile ŞÖLEN’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, ŞÖLEN’e yöneltilebilecek olası talep ve zararların derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3 ŞÖLEN, İnternet Sitesi üzerinden sağlanan İçerik ve Hizmetler’in hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi doğrudan ve dolaylı zararlar ile üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri veya uğradıkları zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda ŞÖLEN’e herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren Kullanıcılar, ŞÖLEN’in her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.


12. Mücbir Sebepler


Siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. gibi 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, ŞÖLEN işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, ŞÖLEN’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.


13. Diğer Hükümler


13.1 İşbu Sözleşme hükümleri ihlâl edildiği takdirde ŞÖLEN, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ni kullanmasına engel olabilir ve/veya Kullanıcı aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

13.2 İnternet Sitesi ve Hizmet’in kullanımından doğacak herhangi bir ihtilafta ŞÖLEN defter ve kayıtları, log kayıtları, bilgisayar kayıtları 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi çerçevesinde kesin ve münhasır delil teşkil eder.

13.3 ŞÖLEN İnternet Sitesi içerisinden üçüncü şahıslara ait internet sitelerine bağlantılar yerleştirebilir. Bu üçüncü şahıs sitelerine bağlandığınızda, ilgili sitenin kullanım koşullarına tabi sayılırsınız. ŞÖLEN, bu sitelerde yayımlanan içerikten veya gizlilik koşullarından ve bu sitelerin kullanımından dolayı oluşabilecek doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ayrıca ŞÖLEN üçüncü şahıs sitelerinde yer alan kişi ve kuruluşların edimlerini ve güvenilirliklerini taahhüt etmez. ŞÖLEN’in bu sitelere bağlantı vermesi ŞÖLEN’in üçüncü şahıs siteleri adına hareket ettiği onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, ŞÖLEN anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir. ŞÖLEN tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiç bir taahhüt ŞÖLEN için bağlayıcı değildir.


14. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme


İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında, İnternet Sitesi hakkında veya İnternet Sitesi ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.B. GİZLİLİK POLİTİKASI


Sayın Site Ziyaretçisi, bu İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Gizlilik Politikası’nda” belirtilen şartlara tabidir.


1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması


Site üzerindeki çeşitli form ve gerekli bazı alanların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) bu İnternet Sitesi’ne girmeleri gerekmektedir. Sitede, gıda ürünleri için teklif hizmeti vermek için kullanıcılardan temin edilen bilgiler, servisin hizmet amacına yönelik olup, gizli olarak korunmaktadır. Söz konusu bilgilere, talep edilen hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli ve ilgili gıda acentelerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.


2. Diğer İnternet Sitelerine Bağlantılar


Bu İnternet Sitesi, başka internet sitelerine bağlantılar içerebilir. ŞÖLEN diğer İnternet Siteleri’nin içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Başka internet siteleri ŞÖLEN’den farklı şekilde kendi bilgi toplama ve gizlilik koruma uygulamalarına sahiplerdir. Bu nedenle, ziyaret ettiğiniz tüm diğer internet sitelerinin gizlilik uygulamalarını gözden geçirmeniz önem arz etmektedir.


3. Bilgi Kaynakları


Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıdaki şekillerde temin olunmaktadır.


a. Tarafınızca sağlanan bilgiler

İnternet Sitemizi kullanarak sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Size daha çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için İnternet Sitemizde sizden talep edilen bilgilerin tamamını doğru bir biçimde iletmeniz gerekmektedir. Bu gereklilik yasal olarak sözleşme öncesi beyan yükümlülüğünüzden kaynaklanmakladır. Ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin gereği gibi yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının da tarafınızca dikkate alınması gerekmektedir. Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Böyle bir durumda ŞÖLEN hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle ŞÖLEN bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.


b. Çerezler

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde internet sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz İçerik sunulabilir. ŞÖLEN Çikolata, birçok internet sitesinde olduğu gibi internet sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır. Çerez Politikası internet sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu çerezler şunlardır :

 • Zorunlu Çerezler: Site’nin ve uygulamanın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Performans, Analitik ve İşlevsellik Çerezleri: Site’yi ve uygulamayı analiz etmek, Site’nin ve uygulamanın performansını arttırmak. Örneğin, Site’yi ziyaret eden kullanıcıların sayısının anonim ID’ler ile tespit edilmesi ve bu kullanıcıların yine anonimleştirilmiş bir şekilde site kullanım alışkanlıklarının analizi, yapılan analizler doğrultusunda site deneyiminin, kullanılabilirliğinin iyileştirilmesi
 • Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri: Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Bu reklamlar ile siteye tekrardan trafik sağlanması, ilgili ürünlerle ilgili haberlerin duyurulması veya elde edilen anonim ziyaretçi verilerinin, Şölen’nin farklı pazarlama faaliyetlerinin performansının iyileştirilmesi için kullanılması
 • Çerez kullanımını onaylamıyorsanız internet sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi bu Politika’da gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

4. Kişisel Verilerin Kullanımı & Onaylar


4.1 Kişisel verileriniz, ŞÖLEN Çikolata tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, acenteler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. ŞÖLEN Çikolata ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden ve istisnai hallerde açık rızanız aranmaksızın işlenebilmektedir.

4.2 Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda gıda satış hizmetleri başta olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda ŞÖLEN Çikolata’nın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve do

4.3 Kişisel verileriniz ayrıca, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, MASAK Mevzuatı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup ŞÖLEN Çikolata’ya ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda kanuni süreleri boyunca muhafaza altında tutulabilmektedir.

4.4 Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla ilgili ŞÖLEN Çikolata’nın altyapı sağlayıcıları, hizmet alınan ve sağlanan üçüncü kişiler, ŞÖLEN Çikolata bayi, yetkili kurum ve kuruluşlar, resmi merciler dâhil satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülmesi bakımından işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir.

4.5 İşlenen kişisel verilerinize ilişkin mevzuat uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi halinde aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

4.6 ŞÖLEN Çikolata kişisel verilerinizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.


5. Diğer Kullanım Şartları


Burada belirtilen şartların dışında internet sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır. Bilgisayar korsanlığı, zararlı yazılımlar veya tersine mühendislik yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı ŞÖLEN herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Aşağıda belirtilen hallerde ŞÖLEN, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;

 • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 • ŞÖLEN’in kullanıcılarla akdettiği ‘Kullanıcı Sözleşmesi’nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
 • Yetkili idari ve adli otorite tarafından talep edilmesi, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin zaruri olduğu haller
 • Bilgilerin Kullanıcılar tarafından alenileştirildiği haller.

'Gizlilik Politikası' ve 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde ŞÖLEN tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça ŞÖLEN’e karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez. İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden ŞÖLEN’in ve acentelerinin bu İnternet Sitesi’ndeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, İnternet Sitesi’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. ŞÖLEN işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın sitede yayınlamak veya kullanıcılara mail göndermek suretiyle tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. ŞÖLEN’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri İnternet Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

İşbu ‘Gizlilik Politikası’ taraflar arasındaki ‘Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz eki ve parçası olup, herhangi bir şartın geçersiz olması durumunda sözleşmenin geri kalanı ve ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ geçerliliğini korur.